Strategisch EnergiebeheerOverzicht van onze diensten binnen Energiebeheer:

 • GEVEN VAN ENERGIEADVIES
 • Bieden van Energie-audit en certificaties
  • EPB & EPC
  • BREEAM
  • LEAD
 • Nationale & lokale subsidiering
 • Realisatie van energiezuinige toepassingen en installaties door eigen technici
 • Relighting-projecten
 • Energiemonitoring vanop afstand

STRATEGISCH ENERGIEBEHEER, Een woordje uitleg…

Duurzaamheid en energie-efficiëntie zijn met de huidige klimaatproblematiek hot-topics geworden waar we niet meer omheen kunnen. Overheden leggen steeds meer verplichtingen en beperkingen op waardoor bedrijven naar alternatieven moeten gaan zoeken op vlak van hun energiebeleid. Door energiebesparende maatregelen toe te passen zal u niet alleen voldoen aan de opgelegde normen maar ook de ecologische voetafdruk van uw installaties en van uw onderneming verkleinen. 
De installatie van doeltreffende energiebeheersystemen vormen een cruciale factor tot een efficiënt verbruik en comfort. 

Hierbij kunnen wij u helpen om het nodige advies, projectondersteuning en -optimalisatie alsook uitvoering aan te bieden./ Hierbij kunnen wij u helpen om tot de nodige optimalisatie en energiebeheer te leiden


PLAN VAN AANPAK

Om bewust met uw energiebeheer om te kunnen gaan bieden wij u advies, projectondersteuning tot de mogelijke uitvoering van het project aan. Dit zijn tevens de drie vlakken waar wij mee werken om tot een strategisch plan en beheer te komen. Hierbij maken wij gebruik van het principe van de DMAIC-methode.
 

  
ADVIES GEVEN

Define
De eerste stap naar strategisch energiebeheer is bewustwording van het probleem en het opsommen van de verschillende mogelijkheden. Hierbij vindt er een eerste bezoek aan uw onderneming plaats waarna er een besparingsvoorstel volgt. Is er na dit bezoek nog onvoldoende inzicht in uw onderneming dan wordt er geopteerd voor het uitvoeren van een energieaudit. 

Measure/Analyse
Energieaudits geven een gedetailleerd inzicht in het energieverbruik van uw onderneming en de kost die hiermee gepaard gaat. De bestaande situatie wordt samen met zijn pijnpunten in kaart gebracht waarna er op zoek gegaan kan worden naar mogelijke energiebesparende maatregelen en welke investeringen deze met zich mee brengen. 

Deze audit hoeft zeker geen totaaloptimalisatie met zich mee te brengen. Reeds met een aantal doelgerichte aanpassingen behaalt u resultaten die zeker de investering het overwegen waard zijn. Voorbeelden hiervan zijn: relighting en de optimalisatie van de HVAC-installaties. 

 

PROJECTONDERSTEUNING & UITVOERING

Improve
Vanaf dit segment begint de eigenlijke optimalisatie van de gebouwen en worden de gekozen energiebesparende maatregelen uitgevoerd. 

Control
Als laatste stap in het proces worden alle gegevens gecontroleerd. Er wordt een rapport opgemaakt met inbegrip van een kosten-batenanalyse en een duidelijk overzicht van de resultaten. 

Redefine
De DMAIC-methode is echter een steeds herhalende cyclus waarbij er aan permanente monitoring met constante verbeteringen wordt gedaan. Hierbij vindt het echte werk plaats waarbij wij u helpen met het behouden én nog verbeteren van de resultaten waar mogelijk. Als er zich problemen voordoen kunnen wij op deze manier snel ingrijpen en in het algemeen zorgen dat uw investering de moeite waard blijft. 


CONCLUSIE

De installatie van doeltreffende energiebeheersystemen vormen een cruciale factor tot een efficiënt verbruik en comfort.  Vanuit een ruime ervaring en waar nodig aangevuld door innovatieve studies in samenwerking met R&D partners, bieden wij jullie de nodige ondersteuning en oplossingen om een strategisch energiebeheer te bekomen. Onze experten helpen u graag bij de keuze van de meest aangewezen technieken.

Het proces dat hierboven omschreven is gaat over de totaaloptimalisatie waarbij de verschillende werkvlakken zijn uitgelegd. Deze werkvlakken zijn ook op te splitsen waarbij wij zowel als adviserende en/of uitvoerende partner kunnen optreden. 

Bent u zelf benieuwd naar de verschillende mogelijkheden die u zowel meer comfort bieden als kostenbesparend zijn? Wilt u graag meer tekst en uitleg krijgen omtrent het aspect energieoptimalisatie? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Contacteer onze experts

Gratis kennismakingsgesprek? We bellen je voor een afspraak.

Naam*
Telefoon*
Gemeente*